Move

Selamat Datang Ke Blog Kami

Renung-Renungkan Dan Selamat Membaca

Friday, December 14, 2012

Convert From Binary To Hexa & Hexa To Binary__By Muhammad Yusuf Bin Ahmad Shah Ruddeen

Convert Binary To Hexadecimal


1. Pecahkan nombor binary tersebut kepada beberapa bahagian dengan satu bahagian mempunyai 4 digit.
2.Setelah itu, letak kan nilai 8 4 2 1 di bawah digit di setiap bahagian.
3.Jika binary tersebut '1' tambahkan nilai-niali tersebut dan jika'0' biarkan sahaja.
4.jika hasil tambah 10 hingga ke 15, pastikan nilai itu ditukarkan kepada huruf yang telah ditetapkan seperti jadual dibawah.

Hexadecimal Convert to Binary


1. Pecahkan kesemua nilai sama ada nombor atau huruf kepada satu-satu bahagian.
2. Pastikan nilai sebenar atau nilai decimal setiap nombot atau huruf.
3. Setelah itu, tambahkan nilai 8 4 2 1 tersebut dan yang penting sama dengan nilai asal.
4. Jika nilai ia tepat, letakan '1' pada bawah nilai 8,4,2 ataupun 1 jka ia digunakan dalam penambahan tersebut.
5. cantumkan kesemua nombor binary tersebut. selesai 

No comments:

Post a Comment